Χάρτης 
Επικοινωνία 
Θέμα:
Όνομα:
Επώνυμο:
Ηλ. διεύθυνση:
Κείμενο:

 

Διεύθυνση

Θεοχαρίδης AΕΒΕ

Άνω Πυρίτσα Καλοχώρι,

GR-57009 Θεσσαλονίκη.

 

Τηλ. 2310.753290, 2310.753210, 2310.754079, 2310.754242

Fax 2310.754242

 

Ε-mails

Πωλήσεις : sales@theoharidis-sa.gr

Γραμματεία : secretry@theoharidis-sa.gr

Λογιστήριο : accountant@theoharidis-sa.gr

Εισαγωγές/Εξαγωγές : joanna@theoharidis-sa.gr

Διοίκηση : master@theoharidis-sa.gr